Hội Thảo

Sản phẩm đặc trưng

Thiết bị trung tâm TOA TS-770

Thiết bị trung tâm TOA TS-770

Thiết bị trung tâm TOA TS-770 là amly trung tâm có thể kết nối tới 70 máy hội thảo chủ tọa và đại biểu...

Dây cáp hội thảo YR-770-10M

Dây cáp hội thảo YR-770-10M

Các YR-770-10M là một dây mở rộng được sử dụng để kết nối các hệ thống hội nghị giữa các đơn vị Trung...

Micro loại dài TOA TS-774

Micro loại dài TOA TS-774

Micro loại dài TOA TS-774 là micro cổ ngỗng có đèn LED kiểu tròn trên đầu micro hiển thị tình trạng hoạt động của...

Micro tiêu chuẩn TOA TS-773

Micro tiêu chuẩn TOA TS-773

Micro tiêu chuẩn TOA TS-773 là micro cổ ngỗng có đèn LED kiểu tròn trên đầu micro hiển thị tình trạng hoạt động của...

Máy chủ tịch TOA TS-771

Máy chủ tịch TOA TS-771

Máy chủ tịch TOA TS-771 là micro cổ ngỗng có thể tháo rời và có loa đi kèm
Nút bấm ưu tiên có chuông...

Máy đại biểu TS-772

Máy đại biểu TS-772

Máy đại biểu TOA TS-772 là micro cổ ngỗng có thể tháo rời và có loa đi kèm
Nút bấm ưu tiên có chuông...

Showroom: 190/1 Ba Cu, P3 - TP. Vũng Tàu
0254 3854154 0254 6254182
24/7 Hỗ trợ :
Duckhanh.com.vn © 2014