Tăng Âm

Sản phẩm đặc trưng

A-2240

A-2240

Tăng âm truyền thanh liền Mixer TOA A 2240 có 3 ngõ vào cân bằng điện tử cho micro, 2 ngõ vào AUX và ngõ...

A-2120

A-2120

Tăng âm truyền thanh liền Mixer TOA A-2120 có 3 ngõ vào cân bằng điện tử cho micro, 2 ngõ vào AUX và ngõ...

A-2060

A-2060

Tăng âm truyền thanh liền Mixer TOA A 2030 có 3 ngõ vào cân bằng điện tử cho micro, 2 ngõ vào AUX và ngõ...

A-2030

A-2030

Tăng âm truyền thanh liền Mixer TOA A-2030
Made in Indonesia
Tính năng sản phẩm: Tăng âm truyền thanh liền Mixer TOA A 2030...

Showroom: 190/1 Ba Cu, P3 - TP. Vũng Tàu
0254 3854154 0254 6254182
24/7 Hỗ trợ :
Duckhanh.com.vn © 2014